Franchising

Merkezi olarak büyük bir özenle hazırlanan özgün eğitim sistemi, nitelikli ders materyalleri, tam öğrenme odaklı öğretim modeli, etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme uygulamaları ile ilk günden itibaren maksimum öğrenci ve veli memnuniyetine sahip bir okul web sitesi ile eğitime ara vermeden devam edeceksiniz.

BAŞVURU SÜREÇLERİ

New Okul Franchising sisteminde süreç üç aşamadan oluşur.

1-AŞAMA: TANIMA VE ARAŞTIRMA

Süreç tarafların birbirini tanımaları ve araştırma yapmaları ile başlar. Süre karşılıklı uzlaşı ile belirlenir ve uzun tutulmaz; sürecin hızlı ve verimli tamamlanması için gereken kolaylıklar gösterilir.

2-AŞAMA: FİZİBİLİTE

a. Franchise verilecek şirketin mali gücünün ve geçmişinin incelenmesi ve franchise verilmeye uygun olup olmadığını araştırılması
b. Şirketin başarılı olabilmesi için takip etmesi gereken temel mali politikaların neler olduğunun belirlenmesi.
c. Şirketin gelecek dönemlerle ilgili planlarının belirlenmesi.
d. İdari anlamda yapılacak fizibilite çalışmaları,
e. Fiziki açıdan yapılacak fizibilite çalışmaları,
f. Verilecek lojistik destek ile ilgili fizibilite çalışmaları

3-AŞAMA: SÖZLEŞME

Fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve taraflarca uzlaşılması sürecinin bitiminde Franchising sözleşmesi imzalanır. Franchising sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, şube açılışına kadar olan sürede yapılacak çalışmalar belirlenir, planlanır ve projelendirilir.