Öğrenci Koçluğu

Eğitim koçluğu, öğrenme ortamı için güçlü sonuçlar doğurur. Eğitim koçluğu sayesinde, eğitim verenlerin gerçek güçlerine ulaşmaları mümkün olur.

En önemli etkisi ise,  eğitmenlerin öğrenenlere modelleyebilecekleri beceriler kazanmalarına aracı olmasıdır. Eğitmenler, koçlarla kendi eğitim ve kişisel problemleri üzerine çalıştıktan sonra öğrenenlere benzer yollarla çözümler üretmeleri için yardımcı olabilirler. Bu şekilde; eğitmenler, öğrenenlerle olan ilişkilerinde daha az kural koyucu olurlar. Öğrenenler ise, öğrenmelerinden ve hayatlarından daha fazla kendilerini sorumlu hissederler.


Öğrenci Koçluğunun Faydaları Nelerdir?


Motivasyon artırımı
Ders çalışma performansının artırımı
Konsantrasyon artırımı
Özgüven artırımı
Ders çalışma programlaması
Aile içi iletişim problemlerinin çözümlenmesi
Ashabiyet ve ani parlama sorunlarının çözümlenmesi
Eğitim Koçluğunun Faydaları
Öğrenci nasıl öğrenmesi gerektiğini öğrenir.
Öğrenci öz disiplin kazanır.
Öğrenci sınav kaygısını kontrol altına almayı öğrenir.
Öğrenci düzenli ders çalışma disiplinini kazanır.
Öğrenci yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfeder.
Öğrenci erteleme alışkanlığından kurtulur.
Tüm derslerde öğrenme performansını artırır.
Planlı, sistemli ve ilkeli çalışma alışkanlığı kazandırır.
Öğrenci vizyon ve hedef odaklı çalışır.
Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır.
Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar.